onsdag 7 oktober 2015

Mi trabajo
Vardagen rullar på här och arbetet börjar äntligen ta form. Det är nu klart vad jag ska arbeta med kommande månader och jag känner på mig att det här kommer bli både intressant och lärorikt. Ser väldigt mycket fram emot allt! Tänkte att ni ska få en kortfattad bild av vad det är som pågår.

ILCO – Iglesia Luterana Costarricense är en liten kyrka med stort hjärta och öppenhet. De arbetar för och med de utsatta grupperna i samhället, ursprungsbefolkning, HBTI-personer, kvinnor, barn, ungdomar och immigranter. De tar sig an frågor som annars hamnar i skym undan. De var bland annat den första kyrkan i Costa Rica som någonsin deltog i det som är motsvarande vårt Pridetåg. De låter verkligen alla få ta del av Gud, utan att döma någon för vem hen är eller vill vara.

Ett av deras arbetsområden är barn, de har allt ifrån förskoleverksamhet till barngrupper. Kyrkan är liten, men utspridningen är stor. Runt om i landet har de församlingar och projekt. Det innebär också att barnverksamheterna är väldigt utspridda och kommunikationen mellan de olika arbetena existerar knappt idag.

Mitt arbete kommer därför handla bland annat om att skapa en relation mellan de olika grupperna och ledningen på ILCO. Att få en fungerande kommunikation och ett hållbart samarbete för att kunna ta del av varandras arbeten, erfarenheter, tankar och visioner.  Men också att skapa en struktur och motivation som gynnar didaktisk och pedagogisk verksamhet.

Jag ser fram emot detta arbete otroligt mycket! Kommer bli lärorikt och intressant att få ta del av barnverksamheterna här i Costa Rica på detta sätt. Att kunna ta med sig denna kunskapen till Sverige och ha ett perspektiv från andra sidan klotet i arbetet hemma i Sverige. Att få möjlighet att utnyttja likheterna och skillnaderna i framtiden.
Arbetet innebär också mycket resande, och det ska bli kul att få ta del av de olika församlingarna och grupperna runt om i landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar